Kurz Všímavosti – Šimon Grimmich

Mgr. Šimon Grimmich
Mám prostě rád ty chvíle, kdy jsem plně tady a teď. Od roku 2016 jsem v oficiálním výcviku
pro učitele meditace všímavosti (MBSR kurzů) v Německu, který pořádá Institut für
Achtsamkeit.

Od roku 2008 působím Prázdninové škole Lipnici, kde jako instruktor připravuji kurzy
zaměřené na rozvoj tvořivosti (především kurz Tribo), hledání vlastní cesty a kurz pracující s
koncepcí cesty hrdiny.

Pracuji rovněž jako překladatel, nejraději se věnuji překladům poezie. A poezii také píši,
můžete se podívat na moji sbírku Zámlčí. Rád zachycuji ty prchavé (nebo snad věčné?)
okamžiky krásy. Fascinuje mě vztah mezi poezií, přítomností a všímavostí.

Vystudoval jsem filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde jsem se ve své magisterské
práci zabýval fenomenologií pozornosti a kde dále pokračuji jako doktorand a věnuji se
zkoumání zenové meditaci v rámci křesťanství.

Zkušenosti:
Meditaci se věnuji od roku 2009. Od té doby jsem absolvoval řadu týdenních meditačních
pobytů v Čechách, v Německu a ve Francii, a pár měsíčních meditačních ústranní, ať už šlo o
zen, vipassanu nebo kontemplaci. Od roku 2016 meditaci také učím např. lektory a účastníky
kurzů Prázdninové školy, středoškoláky, spolu s kamarádem Honzou Burianem během
Večerů v přítomnosti v buddhistickém centru Lotus anebo v rámci večerů a víkendů
zaměřených na tvořivost a plné prožívání přítomnosti Tribalka.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.