Milí návštěvníci webových stránek www.rybalka.cz, právě jste se ocitli na stránce se Zásadami ochrany osobních údajů a se Zásadami používání cookies.

Ochranu Vašich osobních údajů beru vážně a prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • zpracovávám Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu z Vaší strany

 • splňuji informační povinnost vůči Vám, svým odběratelům

 • nepracuji s citlivými osobními údaji. Citlivý údaj je např. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu, apod.

 • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů, což je zejména zabezpečení Vašich údajů

 • umožním a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv
Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu
a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR
(Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Mgr. Barbara Heger se sídlem Rybalkova 375/59, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 0953176, která provozuje webovou stránku www.rybalka.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: studio.rybalka@gmail.com

Zpracovávám osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

 • vedení účetnictví – jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • marketing – zasílání newsletterů:

  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky zajímají, a to po dobu, než se sami odhlásíte.

  Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu, než se sami odhlásíte. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy – pouze na základě Vašeho souhlasu můžu využít Vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

 
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.


Jak chráním vaše data

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji tato technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů:

 • zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem)
 • zabezpečeným přístupem do mého telefonu (zabezpečeno heslem)
 • zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
 • zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem)
 • šifrovanou komunikací na mém webu (platný certifikát https)
 • pravidelnou aktualizací softwaru
Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají v počítači nebo v mobilním zařízení, když navštěvujete webovou stránku.

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám můžu nabídnout ještě lepší služby. Pokud navštívíte můj web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímám jako oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na mém webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci mých reklam. 

Informace shromážděné pomocí cookies mi neumožňují identifikovat Vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Koho využívám pro zpracování cookies?

 1. Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 2. Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Máte právo rozhodnout, zda chcete soubory cookie přijmout, nebo odmítnout. Předvolby cookie pro přijetí/odmítnutí cookies můžete nastavit v rámci svého webového prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookies odmítnout, můžete stále používat naše webové stránky, ačkoli váš přístup k některým funkcím a oblastem může být omezen.

Jelikož přesný postup, jak můžete soubory cookie odmítnout, se liší v závislosti na prohlížeči, který používáte, naleznete jej v nápovědě svého prohlížeče.

Předání osobních údajů třetím osobám a mlčenlivost

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami. Využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

 •  MailerLite Limited, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu mého podnikání (účetní).

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajícha o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: studio.rybalka@gmail.com

Máte právo vědět, proč jsou Vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Máte právo omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje  ze svého systému i ze systému Všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem.
V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení:

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili
přečtením zásad zpracování osobních údajů a zásad používání cookies.